Wizyta specjalistyczna (angiolog, chirurg) – konsultacja bez USG

150.00 zł

USG Doppler żył (lub tętnic) kończyn dolnych– dwie nogi (sam wynik badania).

150.00 zł

Kompleksowa specjalistyczna wizyta lekarska (angiolog) wraz z USG Doppler żył (lub tętnic) obu kończyn dolnych z opisem i wnioskami w formie pisemnej oraz pełnym omówieniem przez angiologa istoty choroby oraz możliwości jej leczenia, włącznie z technikami zabiegowymi i wypisaniem refundowanych leków (ok. 45 min.)

300.00 zł

Wizyta specjalistyczna lekarska z USG „skryningowym” – obejmuje jak wyżej, bez wydawania wyniku (ustne omówienie).

Wizyta kontrolna z USG “skryningowym” – dotyczy monitorowania stanu pacjenta bezpośrednio po rozpoczętym leczeniu (bez wyniku) ustne omówienie

230.00 zł

180.00 zł

Skleroterapia, mikroskleroterapia, echoskleroterapia żylaków, żył siatkowatych, pajączków (jedna sesja)***

650.00 zł

Kontrola po skleroterapii

– „Opróżnianie żył” po skleroterapii (jeśli potrzebne).

100 zł

dodatkowo 80 zł

Laserowe (przezskórne) zamykanie pajączków ( jedna sesja)

od 300 zł

Operacja laserowa żylaków EVLT (laser Leonardo 1470nm z włóknem biradialnym) – jedna noga.
Cena obejmuje łącznie:

 • krótką ok. 10 min. wizytę bezpośrednio przed już planowanym zabiegiem (wypisanie leków, zlecenie badań);
 • zabieg EVLT – laserowe zamknięcie 1 niewydolnej żyły pniowej;
 • jedną skleroterapię (w około 60-70 % jedna skleroterapia jest wystarczająca, jednak w przypadku dużych żylaków konieczne bywają kolejne sesje skleroterapii*);
 • pierwszą wizytę kontrolną z USG Doppler pomiędzy 5 a 10 dobą po zabiegu.

*** Kolejne wizyty kontrolne są płatne – patrz poniżej.

# W przypadku kilku niewydolnych żył należy doliczyć koszty ujęte poniżej!

3500 zł
cena podstawowa

*** Druga wizyta kontrolna po upływie 1-3 miesięcy po zabiegu

100.00 zł

 • „Opróżnianie żył” po skleroterapii (jeśli potrzebne)
 • wizyta kontrolna z USG Doppler skryning (ustne omówienie) po około roku od zabiegu.

dodatkowo 80 zł
230 zł

# Kolejna sesja skleroterapii po zabiegu laserowej operacji żylaków (EVLT).

500.00 zł

# Zamykanie laserowe dodatkowych żył w trakcie podstawowego zabiegu EVLT na jednej kończynie (laser
Leonardo 1470 nm z włóknem biradialnym):

 • laserowe zamknięcie perforatora
 • laserowe dodatkowe zamknięcie kolejnej żyły (min.: żyły odpiszczelowej dodatkowej, żyły dodatkowej powierzchownej, żyły Giacominiego);
 • laserowe dodatkowe zamknięcie kolejnej żyły – żyły odstrzałkowej.

 

 • 500 zł za każdy perforator
 • 500 zł za każdą kolejną żyłę
 • 1000 zł

Operacja laserowa żylaków EVLT (laser Leonardo 1470 nm z włóknem biradialnym) – dwie nogi jednoczasowo.
Cena obejmuje wykonanie 2 skleroterapii, zakres zabiegu jak w przypadku jednej nogi.
W przypadku kilku niewydolnych żył należy doliczyć koszty ujęte powyżej.

6900 zł
cena podstawowa

TAS (Tumescent assisted sclerotherapy) – Wspomagana tuminescencją skleroterapia żył przy użyciu długiego cewnika)* – jedna noga.

 • dodatkowe sesje skleroterapii (jeśli potrzebne).
 • kontrolna wizyta.
 • „Opróżnianie żył” po skleroterapii (jeśli potrzebne).

1500 zł

 • 500 zł za każdą
 • 100 zł za każdą
 • dodatkowo 80 zł

Flebogrif* (mechano-chemiczna ablacja żył) – jedna noga.

 • dodatkowe sesje skleroterapii (jeśli potrzebne)
 •  kontrolna wizyta z USG Doppler
 • „Opróżnianie żył” po skleroterapii (jeśli potrzebne)

2300 zł

 • 500 zł za każdą
 • 100 zł za każdą
 • dodatkowo 80 zł

VenaBLOCK (nietermiczna ablacja żył klejem tkankowym) – 1 żyła pniowa.
* w cenę wliczona jest 1 wizyta kontrolna oraz 1 skleroterapia (jeśli jest potrzebna), w przypadku kolejnej skleroterapii – 500 zł,

 • 2-ga wizyta kontrolna 100 zł.

Veinoff (nietermiczna iniekcyjna ablacja klejem tkankowym perforatorów / żylaków)

 • wizyta kontrolna z USG Doppler

4500 zł cena podstawowa

 • 100 zł


1500 zł

 • 100 zł

Zmiana opatrunku towarzysząca wizycie podstawowej.

dodatkowo 50 zł

*** podczas jednej sesji skleroterapii możliwe jest podanie określonej ilości sklerozantu w zależności od jego stężenia (w ośrodku używany jest Aethoxysklerol 0,5, 1, 2, 3%). Nie można przekraczać zalecanych ilości, gdyż wiąże się to z częstszym wystąpieniem działań niepożądanych.