Wizyta specjalistyczna (angiolog, chirurg) – konsultacja bez USG

120.00 zł

USG Doppler żył (lub tętnic) kończyn dolnych– dwie nogi (sam wynik badania).

130.00 zł

Kompleksowa specjalistyczna wizyta lekarska (angiolog) wraz z USG Doppler żył (lub tętnic) obu kończyn dolnych z opisem i wnioskami w formie pisemnej oraz pełnym omówieniem przez angiologa istoty choroby oraz możliwości jej leczenia, włącznie z technikami zabiegowymi i wypisaniem refundowanych leków (ok. 45 min.)

250.00 zł

Wizyta specjalistyczna lekarska z USG „skryningowym” – obejmuje jak wyżej, bez wydawania wyniku (ustne omówienie).

180.00 zł

Skleroterapia, mikroskleroterapia, echoskleroterapia żylaków, żył siatkowatych, pajączków (jedna sesja)***

Echoskleroterapia żylaków wspomagana tuminescencją.

500.00 zł

750.00 zł

 

– Kontrola po skleroterapii – „Opróżnianie żył” po skleroterapii (jeśli potrzebne).

80 zł
dodatkowo 50 zł

Laserowe (przezskórne) zamykanie pajączków ( jedna sesja)

od 300 zł

Operacja laserowa żylaków EVLT (laser Leonardo 1470nm z włóknem biradialnym) – jedna noga.
Cena obejmuje łącznie:

  • krótką ok. 10 min. wizytę bezpośrednio przed już planowanym zabiegiem (wypisanie leków, zlecenie badań);
  • zabieg EVLT – laserowe zamknięcie 1 niewydolnej żyły pniowej;
  • jedną skleroterapię (w około 60-70 % jedna skleroterapia jest wystarczająca, jednak w przypadku dużych żylaków konieczne bywają kolejne sesje skleroterapii*);
  • pierwszą wizytę kontrolną z USG Doppler pomiędzy 5 a 10 dobą po zabiegu.

*** Kolejne wizyty kontrolne są płatne – patrz poniżej.

# W przypadku kilku niewydolnych żył należy doliczyć koszty ujęte poniżej!

3500 zł
cena podstawowa

*** Druga wizyta kontrolna po upływie 1-3 miesięcy po zabiegu

100.00 zł

– „Opróżnianie żył” po skleroterapii (jeśli potrzebne) wizyta kontrolna z USG Doppler skryning (ustne omówienie) po około roku od zabiegu.

dodatkowo 50 zł
180 zł

# Kolejna sesja skleroterapii po zabiegu laserowej operacji żylaków (EVLT).

500.00 zł

# Zamykanie laserowe dodatkowych żył w trakcie podstawowego zabiegu EVLT na jednej kończynie (laser
Leonardo 1470 nm z włóknem biradialnym):

  • laserowe zamknięcie perforatora
  • laserowe dodatkowe zamknięcie kolejnej żyły (min.: żyły odpiszczelowej dodatkowej, żyły dodatkowej powierzchownej, żyły Giacominiego);
  • laserowe dodatkowe zamknięcie kolejnej żyły – żyły odstrzałkowej.

500 zł za każdy perforator
500 zł za każdą kolejną żyłę
1000 zł

*** podczas jednej sesji skleroterapii możliwe jest podanie określonej ilości sklerozantu w zależności od jego stężenia (w ośrodku używany jest Aethoxysklerol 0,5, 1, 2, 3%). Nie można przekraczać zalecanych ilości, gdyż wiąże się to z częstszym wystąpieniem działań niepożądanych.